Ζώντας σε ένα Ξένο Σώμα…

Στα πλαίσια του Ετήσιου συνεδρίου της Ένωσης Ευρωπαίων Αναδρομέων Θεραπευτών που έγινε το 2013  στην Roosta της Εσθονίας παρουσιάσα συγκεκριμένες διαστάσεις του θέματος της δυσφορίας Φύλου.
Η δυσφορία φύλου, ή, Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου όπως ορίζεται από τους ψυχιάτρους, είναι η δυσαρέσκεια κάποιων ατόμων με το φύλο που αποκτούν κατά τη γέννηση η με τους ρόλους που συνδέονται με το εν λόγω φύλο. Ακόμα κι αν δεν είναι μια πολύ κοινή διαταραχή της σεξουαλικότητας, σίγουρα επηρεάζει πολύ έντονα εκείνους που έχουν πληγεί από αυτήν. Σε αυτή την παρουσίαση τριών ωρών θα υποδειχθεί ότι οι συμβατικές προσεγγίσεις για μια προσπάθεια κατανόησης της σύγχυσης ταυτότητας φύλου δεν είναι αρκετές για να εξηγήσουν τις βασανιστικές σχεδόν ψυχαναγκαστικές διαστάσεις της διαταραχής.

Screenshot 2016-01-23 10.33.25Μια σύντομη συζήτηση για τις θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή τη διαταραχή έλάβε χώρα σχετικά με τους βιολογικούς, γενετικούς, ορμονικούς, προγεννητικούς, ψυχολογικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες.

Ωστόσο, η κύρια έμφαση της παρουσίασης επικεντρώθηκε σε εναλλακτικές εξηγήσεις του φαινομένου που είναι κατα βάση πνευματικοί και ψυχικοί. Περιστατικά ήπιας δυσφορίας γένους παρουσιάστηκαν από τη βιβλιογραφία και την πρακτική μου, καθώς και μερικές πιο ακραίες περιπτώσεις τρανσεξουαλισμού.

Τέλος, λύσεις και πιθανές θεραπείες συζητήθηκαν προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας μη αναστρέψιμης εγχείρησης αλλαγής φύλου που μπορεί το άτομο αργότερα να μετανιώσει.
Για όλο το συνέδριο δείτε εδώ.

 

Related Posts

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.