Ζώντας σ’ ένα ξένο σώμα

Screenshot 2016-01-23 10.33.25

27 Μαΐ: Ζώντας σε ένα Ξένο Σώμα…

Στα πλαίσια του Ετήσιου συνεδρίου της Ένωσης Ευρωπαίων Αναδρομέων Θεραπευτών που έγινε το 2013  στην Roosta της Εσθονίας παρουσιάσα συγκεκριμένες διαστάσεις του θέματος της δυσφορίας Φύλου. Η δυσφορία φύλου, ή, Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου όπως ορίζεται από τους ψυχιάτρους, είναι η…