διεκδίκηση Γερμανικών οφειλών

distomo-epanorthosis-2019-04-16

29 Απρ: Περι Χρεών και χρεών…

Κηφισιά 28 Απριλίου 2015   Σε αντίθεση με τους περισσότερους από εσάς εγώ γιαγιάδες δεν γνώρισα. Η μητέρα της μάνας μου ξεψύχησε από τύφο πριν τη Κατοχή και του πατέρα μου ξεψύχησε μέσα στην Κατοχή. Ως υποκατάστατο γιαγιάς είχα την…