Παλιγγενεσία

30 Ιούν: Παλιγγενεσία?

Εδώ είναι μία εντυπωσιακή περίπτωση της αυθόρμητης ανάκλησης ενός πυροσβέστη μνημών από την προηγούμενη ζωή του ως στρατηγού J.B. Gordon στον Αμερικάνικο Εμφύλιο. Προσέξτε παρακαλώ την ομοιότητα των δύο προσώπων. Είναι εντυπωσιακό…