Μεταμοσχεύσεις οργάνων

Είστε βέβαιοι πως όταν κάνετε μεταμόσχευση ενός οργάνου είστε λήπτης μόνο του οργάνου ή μήπως παίρνετε και κάτι ακόμα;