Ελευθερία – 24/11/2017

Κατά ένα μαγικό τρόπο δεν έχω θυμό. Δε θυμώνω. Δεν μπορώ να θυμώσω και το βλέπουν όλοι. Όλοι μοu λένε ότι έχω αλλάξει…